سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن كاربخش

  تاريخ و محل تولد
بيستم مرداد ماه سال 1338
كرمان

 زندگينامه  

حسن كاربخش متولد 1338 كرمان، فارغ التحصيل برق از دانشگاه علم و صنعت است. وي پس از گذراندن دوره آموزش فيلمسازي از مركز اسلامي فعاليت فيلمسازي را آغاز كرد. او سينماي حرفه اي را سال 1362 با كارگرداني فيلم «ديار عاشقان» تجربه كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۶) / نويسنده (۴) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۲) / مدير توليد (۱) / فيلمبردار (۱) / طراح صحنه و لباس (۲) / طراح صحنه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ترور (۱۳۷۶)
  ۲ -  لبنان عشق من (۱۳۷۴)
  ۳ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)
  ۴ -  عروس حلبچه (۱۳۶۹)
  ۵ -  زنجيرهاي ابريشمي (۱۳۶۴)
  ۶ -  ديار عاشقان (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. نويسنده  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ترور (۱۳۷۶)
  ۲ -  لبنان عشق من (۱۳۷۴)
  ۳ -  زنجيرهاي ابريشمي (۱۳۶۴)
  ۴ -  ديار عاشقان (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  الماس بنفش (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بچه هاي طلاق (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ترور (۱۳۷۶)
  ۲ -  لبنان عشق من (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ما ايستاده ايم (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ترور (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قناري (۱۳۸۲)
  ۲ -  ترور (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عروس حلبچه (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.