سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حيدری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / نوازنده (۱) / خواننده (۱) / تداركات نظامي (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   نوازنده   خواننده   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)
  ۲ -  تنهايي (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نوازنده   خواننده   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. نوازنده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  رابطه جواني (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نوازنده   خواننده   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  زن (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نوازنده   خواننده   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تونل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نوازنده   خواننده   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.