سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

افشار

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / عكس (۳) / چهره پرداز (۱) / تداركات (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   چهره پرداز   تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ستاره اي چشمك زد (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   چهره پرداز   تداركات   با تشكر از  
 1. عكس  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  طاهر (۱۳۵۲)
  ۲ -  عروس و مادر شوهر (۱۳۵۲)
  ۳ -  گذر اكبر (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   چهره پرداز   تداركات   با تشكر از  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ستاره اي چشمك زد (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   چهره پرداز   تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  قصر زرين (۱۳۴۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   چهره پرداز   تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۲ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.