سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرضا مرادی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / لابراتوار (۸) / چاپ  (۷) فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ  
 1. لابراتوار  : (۸)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جمعه (۱۳۵۶)
  ۲ -  در شهر خبري نيست (۱۳۵۶)
  ۳ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)
  ۴ -  جاهل و رقاصه (۱۳۵۵)
  ۵ -  هم خون (۱۳۵۴)
  ۶ -  همت (۱۳۵۴)
  ۷ -  كوثر (۱۳۵۳)
  ۸ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ  
 1. چاپ  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جمعه (۱۳۵۶)
  ۲ -  در شهر خبري نيست (۱۳۵۶)
  ۳ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)
  ۴ -  جاهل و رقاصه (۱۳۵۵)
  ۵ -  هم خون (۱۳۵۴)
  ۶ -  همت (۱۳۵۴)
  ۷ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.