سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ساسان پسيان

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / نويسنده (۱) / مجري طرح (۱) / انيميشن  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   مجري طرح   انيميشن  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سفر به سرزمين دور (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   مجري طرح   انيميشن  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   مجري طرح   انيميشن  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سفر به سرزمين دور (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   مجري طرح   انيميشن  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سفر به سرزمين دور (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   مجري طرح   انيميشن  
 1. انيميشن  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.