سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضايی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / سينه موبيل (۱) / خواننده (۱) / حمل و نقل (۲) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   خواننده   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  قول يك مرد (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   خواننده   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. سينه موبيل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   خواننده   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  حريص (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   خواننده   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تونل (۱۳۷۱)
  ۲ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   خواننده   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب برهنه (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.