سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هوشنگ نورالهی

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۱۲) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  نبات (۱۳۹۶)
  ۲ -  هر چي تو بخواي (۱۳۸۵)
  ۳ -  ازدواج صورتي (۱۳۸۳)
  ۴ -  به من نگاه كن (۱۳۸۱)
  ۵ -  گاگومان (۱۳۸۰)
  ۶ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)
  ۷ -  شقايق (۱۳۷۰)
  ۸ -  در آرزوي ازدواج (۱۳۶۹)
  ۹ -  زمان از دست رفته (۱۳۶۸)
  ۱۰ -  شايد وقتي ديگر (۱۳۶۶)
  ۱۱ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)
  ۱۲ -  روزهاي بي خبري (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب برهنه (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.