سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هاشم ميرطالبی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۵) / نويسنده (۱) / بازيگر  (۲) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بهشت از آن تو (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بهشت از آن تو (۱۳۷۹)
  ۲ -  تهاجم (۱۳۷۵)
  ۳ -  عاشقانه (۱۳۷۴)
  ۴ -  نياز (۱۳۷۰)
  ۵ -  بي پناه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۲ -  عاشقانه (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.