سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرهاد فرهادی

 

فيلم شناسی :   عكس (۹) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   عكس   دستيار تداركات  
 1. عكس  : (۹)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  وكيل اول (۱۳۶۵)
  ۲ -  خاتون (۱۳۵۶)
  ۳ -  گزارش (۱۳۵۶)
  ۴ -  شطرنج باد (۱۳۵۵)
  ۵ -  ملكوت (۱۳۵۵)
  ۶ -  قرار بزرگ (۱۳۵۴)
  ۷ -  زير پوست شب (۱۳۵۳)
  ۸ -  شازده احتجاب (۱۳۵۳)
  ۹ -  غريبه و مه (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   عكس   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كنار بركه ها (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.