سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد صحرايی

 

فيلم شناسی :   دستيار جلوه هاي ويژه (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار جلوه هاي ويژه   گروه فني  
  1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
    (۱۳۷۰)

    ۱ -  قرباني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار جلوه هاي ويژه   گروه فني  
  1. گروه فني  : (۱)مورد
    (۱۳۷۰)

    ۱ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.