سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد وفايی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / پشتيباني توليد (۱) / تداركات (۳) / گروه تداركات (۱) / حمل و نقل (۳) / تصحيح رنگ (اتالوناژ) (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رفيق بد (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)
  ۲ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)
  ۳ -  راز كوكب (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رقص خاك (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. حمل و نقل  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۲ -  دادستان (۱۳۷۰)
  ۳ -  يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوك (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.