سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كريمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / دستيار فيلمبردار (۱) / دستيار صحنه (۱) / نوازنده (۱) / دستيار تداركات (۱) / مربي سواركاري  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   دستيار صحنه   نوازنده   دستيار تداركات   مربي سواركاري  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۲ -  صمد آرتيست مي شود (۱۳۵۳)
  ۳ -  مرد دو چهره (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   دستيار صحنه   نوازنده   دستيار تداركات   مربي سواركاري  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  زن خون آشام (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   دستيار صحنه   نوازنده   دستيار تداركات   مربي سواركاري  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بهشت از آن تو (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   دستيار صحنه   نوازنده   دستيار تداركات   مربي سواركاري  
 1. نوازنده  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   دستيار صحنه   نوازنده   دستيار تداركات   مربي سواركاري  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مرگ ديگري (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   دستيار صحنه   نوازنده   دستيار تداركات   مربي سواركاري  
 1. مربي سواركاري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گريز از شهر (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.