سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسكندر ضعيف نژاد

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / گروه توليد (۱) / تداركات (۲) / دستيار تداركات (۲) / خدمات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۲ -  هنرپيشه (۱۳۷۱)
  ۳ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هنرپيشه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۲ -  جيب برها به بهشت نمي روند (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۲ -  در آرزوي ازدواج (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جان سخت (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.