سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اصغر بانكی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / تهيه كننده (۱۲) / مدير تهيه (۱) / عكس (۲۱) / دكور  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   عكس   دكور  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  كمينگاه (۱۳۶۶)
  ۲ -  در شهر خبري نيست (۱۳۵۶)
  ۳ -  شهر شراب (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   عكس   دكور  
 1. تهيه كننده  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دو دوست (۱۳۹۳)
  ۲ -  تو و من (۱۳۹۰)
  ۳ -  علف هاي هرز (۱۳۷۷)
  ۴ -  تهاجم (۱۳۷۵)
  ۵ -  حامي (۱۳۷۳)
  ۶ -  مرد كوچك (۱۳۷۳)
  ۷ -  شاهين طلايي (۱۳۷۲)
  ۸ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)
  ۹ -  حسنك (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  آخرين مهلت (۱۳۶۸)
  ۱۱ -  كمينگاه (۱۳۶۶)
  ۱۲ -  سمندر (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   عكس   دكور  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شب عروسي (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   عكس   دكور  
 1. عكس  : (۲۱)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  كمينگاه (۱۳۶۶)
  ۲ -  سمندر (۱۳۶۴)
  ۳ -  پيك جنگل (۱۳۶۲)
  ۴ -  عبور از مرز شب (۱۳۵۷)
  ۵ -  گداي اشراف زاده (۱۳۵۷)
  ۶ -  اين گروه محكومين (۱۳۵۶)
  ۷ -  خان نايب (۱۳۵۶)
  ۸ -  در شهر خبري نيست (۱۳۵۶)
  ۹ -  فقط آقا مهدي مي تونه (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  مرد خدا (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)
  ۱۲ -  ستيز (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  سياه بخت (۱۳۵۵)
  ۱۴ -  شهر شراب (۱۳۵۵)
  ۱۵ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)
  ۱۶ -  آلوده (۱۳۵۴)
  ۱۷ -  مرد شب (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  غريب (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  كي دسته گل به آب داده؟ (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  گريز از مرگ (۱۳۵۲)
  ۲۱ -  قصر زرين (۱۳۴۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   عكس   دكور  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  كنيز (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.