سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حامد قوی تن

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / بازيگر (۲) / مجري طرح (۱) / جلوه هاي ويژه (۱) / تيتراژ  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   مجري طرح   جلوه هاي ويژه   تيتراژ  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بازگشت (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   مجري طرح   جلوه هاي ويژه   تيتراژ  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تنها (۱۳۷۶)
  ۲ -  ضربه طوفان (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   مجري طرح   جلوه هاي ويژه   تيتراژ  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  روياي سهراب (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   مجري طرح   جلوه هاي ويژه   تيتراژ  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پرواز بادبادكها (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   مجري طرح   جلوه هاي ويژه   تيتراژ  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سرود تولد (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.