سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عبداله سعيدی

 

فيلم شناسی :   مدير توليد (۱) / تهيه كننده (۲) / مدير تداركات (۳) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   مدير توليد   تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مسيح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز روح (۱۳۷۶)
  ۲ -  گل (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  به خاطر همه چيز (۱۳۶۹)
  ۲ -  پول خارجي (۱۳۶۸)
  ۳ -  گل (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نرگس (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.