سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی محمدزاده

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / فيلمبردار (۲) / دستيار فيلمبردار (۴) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  راز دشت تاران (۱۳۸۸)
  ۲ -  جاي او ديگر خالي نيست (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز را به خاطر بسپار (۱۳۷۱)
  ۲ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)
  ۳ -  دخترم سحر (۱۳۶۸)
  ۴ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  به خاطر همه چيز (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.