سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين شبستانی پور

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير توليد (۲) / جانشين مدير توليد (۱) / مدير تداركات (۷) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  برگ برنده (۱۳۸۲)
  ۲ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)
  ۲ -  ساغر (۱۳۷۶)
  ۳ -  مجسمه (۱۳۷۱)
  ۴ -  بازي بزرگان (۱۳۶۹)
  ۵ -  تمام وسوسه هاي زمين (۱۳۶۸)
  ۶ -  آخرين لحظه (۱۳۶۷)
  ۷ -  كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دلشدگان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رقص خاك (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صنم (۱۳۷۸)
  ۲ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.