سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عبداله غفوری آذر

  تاريخ و محل تولد
دوم بهمن ماه سال 1335
تهران
نام اصلي: عبداله غفوري
 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۴) / دستيار دوم فيلمبردار (۲) / گروه فيلمبرداري (۳) / دستيار فيلمبردار (۸) / گروه فني فيلمبرداري (۳) / دستيار تداركات (۱) / با تشكر از (۱) / گروه فني  (۳) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  انتهاي خيابان هشتم (۱۳۹۰)
  ۲ -  من مادر هستم (۱۳۹۰)
  ۳ -  مجنون (۱۳۶۹)
  ۴ -  نار و ني (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مدرسه اي كه مي رفتيم (۱۳۵۹)
  ۲ -  چريكه تارا (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بي تابي بيتا (۱۳۹۰)
  ۲ -  مامان بهروز منو زد (۱۳۹۰)
  ۳ -  اشك و لبخند (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۲ -  شوك (۱۳۷۵)
  ۳ -  سفر غريب (۱۳۶۶)
  ۴ -  شكار (۱۳۶۶)
  ۵ -  صف (۱۳۶۳)
  ۶ -  فرار (۱۳۶۳)
  ۷ -  بازجويي يك جنايت (۱۳۶۲)
  ۸ -  مرگ ديگري (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)
  ۲ -  نياز (۱۳۷۰)
  ۳ -  فرماندار (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اشباح (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سكوت (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بچه هاي طلاق (۱۳۶۸)
  ۲ -  شب دهم (۱۳۶۸)
  ۳ -  سامان (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.