سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی اكبر مزينانی

  تاريخ و محل تولد
پانزدهم اسفند ماه سال 1325
مزينان

 زندگينامه  

علي اكبر مزيناني در سال 1325 در مزينان متولد شد. در سن چهارده سالگي با ورود به كادر فني شروع به كار كرد و پس از طي مراحل مختلف (نورپردازي و دستياري) به عنوان فيلمبردار در فيلم مرگ در باران مشغول فيلمبرداري شد. بعد از مدتي به سمت مدير فيلمبرداري انتخاب شد و در فيلمهاي مرگ در باران، اضطراب، كوسه جنوب، شهر شراب به عنوان فيلمبردار به ايفاي نقش پرداخت. او سپس به تهيه كنندگي نيز روي آورد و موفق به ساخت فيلمهاي خونبارش و رهائي شد. در سال 1364 به طور مستقل كار تهيه كنندگي را با فيلمهاي عقابها، خواستگاري، دو همسفر، قرباني، شب بخير غريبه و دنيا شروع كرده و در كنار دو حرفه فيلمبرداري و تهيه كنندگي در امر پخش فيلم نيز به فعاليت پرداخت.

 

فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از (۱) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۹) / با همكاري (۱) / مدير توليد (۱) / سرمايه گذار (۱) / مدير فيلمبرداري (۱۷) / فيلمبردار (۱۲) / دستيار فيلمبردار (۱۴) / تداركات (۱) / امور فني  (۵) فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تداركات   امور فني  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قفس طلايي (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تداركات   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شكارچي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تداركات   امور فني  
 1. تهيه كننده  : (۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قفس طلايي (۱۳۸۹)
  ۲ -  دنيا (۱۳۸۰)
  ۳ -  شب بخير غريبه (۱۳۸۰)
  ۴ -  خط ها و سايه ها (۱۳۷۷)
  ۵ -  دو همسفر (۱۳۷۰)
  ۶ -  قرباني (۱۳۷۰)
  ۷ -  خواستگاري (۱۳۶۸)
  ۸ -  دزد و نويسنده (۱۳۶۵)
  ۹ -  عقاب ها (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تداركات   امور فني  
 1. با همكاري  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  علف هاي هرز (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تداركات   امور فني  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شام آخر (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تداركات   امور فني  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دنيا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تداركات   امور فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  قفس طلايي (۱۳۸۹)
  ۲ -  بوي گل سرخ (۱۳۸۰)
  ۳ -  دنيا (۱۳۸۰)
  ۴ -  خط ها و سايه ها (۱۳۷۷)
  ۵ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۶ -  دو همسفر (۱۳۷۰)
  ۷ -  قرباني (۱۳۷۰)
  ۸ -  خواستگاري (۱۳۶۸)
  ۹ -  شنگول و منگول (۱۳۶۸)
  ۱۰ -  دست نوشته ها (۱۳۶۵)
  ۱۱ -  عقاب ها (۱۳۶۳)
  ۱۲ -  فرار (۱۳۶۳)
  ۱۳ -  رهايي (۱۳۶۱)
  ۱۴ -  انفجار (۱۳۵۹)
  ۱۵ -  خونبارش (۱۳۵۹)
  ۱۶ -  كوسه جنوب (۱۳۵۶)
  ۱۷ -  اضطراب (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تداركات   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۱۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مجازات (۱۳۷۳)
  ۲ -  طپش (۱۳۶۷)
  ۳ -  بهار در پاييز (۱۳۶۶)
  ۴ -  عفريت (۱۳۶۱)
  ۵ -  سند زنده (۱۳۵۹)
  ۶ -  تكيه بر باد (۱۳۵۷)
  ۷ -  اشك رقاصه (۱۳۵۶)
  ۸ -  پرستوهاي عاشق (۱۳۵۶)
  ۹ -  جاني و تپل (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  شهر شراب (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  وقتي كه آسمان بشكافد (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  مرگ در باران (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تداركات   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  بوسه بر لبهاي خونين (۱۳۵۲)
  ۲ -  تنها و گلها (۱۳۵۲)
  ۳ -  جعفر جني و محبوبه اش (۱۳۵۲)
  ۴ -  سر طلايي (۱۳۵۲)
  ۵ -  معشوقه (۱۳۵۲)
  ۶ -  اتل متل توتوله (۱۳۵۱)
  ۷ -  پدر كه ناخلف افتد (۱۳۵۱)
  ۸ -  تنها مرد محله (۱۳۵۱)
  ۹ -  خانواده سركار غضنفر (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  ساعت فاجعه (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  شير بها (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  عطش (۱۳۵۱)
  ۱۴ -  بي عشق هرگز (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تداركات   امور فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  زن و عروسك هايش (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تداركات   امور فني  
 1. امور فني  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)
  ۲ -  ببر مازندران (۱۳۴۷)
  ۳ -  حقه بازان (۱۳۴۶)
  ۴ -  عصيان (۱۳۴۵)
  ۵ -  زن و عروسك هايش (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.