سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مريم بختيار

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / مشاور كارگردان (۱) / منشي صحنه (۱) / نويسنده (۲) / مدير توليد (۱) / چهره پرداز  (۲) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   مدير توليد   چهره پرداز  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)
  ۲ -  گل سرخ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   مدير توليد   چهره پرداز  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   مدير توليد   چهره پرداز  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   مدير توليد   چهره پرداز  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)
  ۲ -  بازي با مرگ (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   مدير توليد   چهره پرداز  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   مدير توليد   چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)
  ۲ -  گل سرخ (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.