سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد كريلی

 

فيلم شناسی :   عنوان بندي (۱) / تيتراژ (۳) / با تشكر از (۱) / تبليغات (۱) / طراح آفيش (۱) / طراح پوستر  (۳) فيلم شناسی :   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   تبليغات   طراح آفيش   طراح پوستر  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   تبليغات   طراح آفيش   طراح پوستر  
 1. تيتراژ  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آل (۱۳۸۸)
  ۲ -  ازدواج به سبك ايراني (۱۳۸۳)
  ۳ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   تبليغات   طراح آفيش   طراح پوستر  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   تبليغات   طراح آفيش   طراح پوستر  
 1. تبليغات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ازدواج به سبك ايراني (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   تبليغات   طراح آفيش   طراح پوستر  
 1. طراح آفيش  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ازدواج به سبك ايراني (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   تبليغات   طراح آفيش   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دو زن (۱۳۷۷)
  ۲ -  آدم برفي (۱۳۷۳)
  ۳ -  ديدار (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.