سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مسعود مددی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۲) / تصويربردار (۱) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / فيلمبردار پشت صحنه (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تصويربردار   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گيتا (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تصويربردار   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گيتا (۱۳۹۴)
  ۲ -  بيداري براي سه روز (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تصويربردار   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. تصويربردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تصويربردار   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تصويربردار   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تصويربردار   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هفت پرده (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.