سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين امينی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  لج و لجبازي (۱۳۸۸)
  ۲ -  پيك نيك در ميدان جنگ (۱۳۸۳)
  ۳ -  شكوفه هاي سنگي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پسر مريم (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  لج و لجبازي (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.