سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

غلامرضا رضوی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار اول كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۱) / منشي صحنه (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب زير آسمان (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ملاقات (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تنوره ديو (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تنوره ديو (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب زير آسمان (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خانه اي مثل شهر (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.