سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هوشنگ غفوری

 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۱) / فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / نور (۱) / دستيار فيلمبردار (۵) / گروه فني فيلمبرداري (۷) / گروه فني  (۳)



 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  افسونگر (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بانوي من (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافران (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  هيام (۱۳۸۲)
  ۲ -  هفت پرده (۱۳۷۹)
  ۳ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)
  ۴ -  برج مينو (۱۳۷۴)
  ۵ -  مرد آفتابي (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دختران خورشيد (۱۳۷۸)
  ۲ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)
  ۳ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)
  ۴ -  آذرخش (۱۳۷۱)
  ۵ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)
  ۶ -  بازگشت قهرمان (۱۳۶۹)
  ۷ -  نار و ني (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)
  ۲ -  جيب برها به بهشت نمي روند (۱۳۷۰)
  ۳ -  صف (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.