سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی شاكری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مدير توليد (۱) / دستيار اجراي دكور (۱) / مدير تداركات (۲) / تداركات (۳) / دستيار تداركات (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار اجراي دكور   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  صخره هميشه سبز (۱۳۶۷)
  ۲ -  مبارزي در نيمه راه/شب بازيگران (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار اجراي دكور   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آقاي هيروگليف (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار اجراي دكور   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. دستيار اجراي دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار اجراي دكور   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  فرار از بند (۱۳۵۷)
  ۲ -  واسطه ها (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار اجراي دكور   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مزدوران (۱۳۶۳)
  ۲ -  مبارزي در نيمه راه/شب بازيگران (۱۳۵۷)
  ۳ -  در امتداد شب (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار اجراي دكور   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار اجراي دكور   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ميراث (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.