سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پوريا آذربايجانی

 زندگينامه  

پوريا آذربايجاني متولد 1360 تهران، ليسانس. از جمله فعاليت وي مي توان به: دوردست، آب و آينه، روايت هاي ناتمام، ابراهيم، عاشقانه اي براي سرباز وظيفه رحمت و مستندهايي با نام عاشقانه هاي تجريش، آتش و جومونگ نامه اشاره كرد. از جشنواره هاي شركت كننده: فجر، تورنتو، دنور، شيكاگو، بمبئي، ورشو، رتردام، گوتنبرگ، جايزه ويژه هيأت داوران ورشو براي روايت ناتمام و ديپلم افتخار جايزه اول جشنواره بمبئي براي روايت هاي ناتمام، كانديد بهترين كارگرداني براي آب و آينه از جشنواره فيلم فجر، بهترين فيلم اول براي روايت هاي ناتمام در جشنواره فجر دوره بيست و پنجم، بهترين فيلمنامه در جشنواره 29 فجر براي فيلم عاشقانه اي براي مستند سرباز وظيفه رحمت.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۴) / دستيار كارگردان (۲) / گروه كارگرداني (۱) / نويسنده (۴) / بازيگر (۲) / سرمايه گذار (۱) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   تصويربردار پشت صحنه   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  جشن دلتنگي (۱۳۹۶)
  ۲ -  اروند (۱۳۹۴)
  ۳ -  تجريش ناتمام (۱۳۹۰)
  ۴ -  روايت هاي ناتمام (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   تصويربردار پشت صحنه   تهيه كننده  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۲ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   تصويربردار پشت صحنه   تهيه كننده  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   تصويربردار پشت صحنه   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  جشن دلتنگي (۱۳۹۶)
  ۲ -  اروند (۱۳۹۴)
  ۳ -  تجريش ناتمام (۱۳۹۰)
  ۴ -  روايت هاي ناتمام (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   تصويربردار پشت صحنه   تهيه كننده  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۲ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   تصويربردار پشت صحنه   تهيه كننده  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  روايت هاي ناتمام (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   تصويربردار پشت صحنه   تهيه كننده  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   تصويربردار پشت صحنه   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  روايت هاي ناتمام (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.