سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير راستگو

نام اصلي: محمدرضا راستگو

 زندگينامه  

محدرضا راستگو متولد 1337 قم است. وي نخستين كار سينمايي خود را با فيلم « زير آسمان » حسين قاسمي جامي تجربه كرد.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / گروه توليد (۱) / مدير توليد (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / تداركات (۴) / گروه تداركات (۳) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۲ -  بدلكاران (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نوروز (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پيتزا مخلوط (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ريسمان باز (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۲ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)
  ۳ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۴ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۲ -  يك شب، يك غريبه (۱۳۷۳)
  ۳ -  زير آسمان (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تونل (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.