سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مسعود سهيلی

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۲) / بازيگر (۱) / تصويربردار پشت صحنه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آسمان هشتم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  كلاشينكف (۱۳۹۲)
  ۲ -  به كبودي ياس (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب برهنه (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ازدواج در وقت اضافه (۱۳۸۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.