سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نادر فوقانی

 

فيلم شناسی :   عكس  (۸) فيلم شناسی :   عكس  
 1. عكس  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ماموريت غيرممكن (۱۳۹۷)
  ۲ -  سوء تفاهم (۱۳۹۶)
  ۳ -  امپراطور جهنم (۱۳۹۵)
  ۴ -  باركد (۱۳۹۴)
  ۵ -  يتيم خانه ايران (۱۳۹۴)
  ۶ -  پسران آجري (۱۳۸۵)
  ۷ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۸ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.