سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهروز صحيحی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مدير تداركات (۴) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پروانه اي در باد (۱۳۸۲)
  ۲ -  تعقيب (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ندارها (۱۳۸۸)
  ۲ -  آخرين نقش (۱۳۸۶)
  ۳ -  روي خط صفر (۱۳۸۶)
  ۴ -  پروانه اي در باد (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  غزال (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  غزال (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.