سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ابوالقاسم يزدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مجري طرح (۳) / سرمايه گذار (۵) / پشتيباني توليد  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   سرمايه گذار   پشتيباني توليد  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شام آخر (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   سرمايه گذار   پشتيباني توليد  
 1. مجري طرح  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تلافي (۱۳۸۶)
  ۲ -  بي وفا (۱۳۸۵)
  ۳ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   سرمايه گذار   پشتيباني توليد  
 1. سرمايه گذار  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تلافي (۱۳۸۶)
  ۲ -  بي وفا (۱۳۸۵)
  ۳ -  مجردها (۱۳۸۳)
  ۴ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)
  ۵ -  شام آخر (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   سرمايه گذار   پشتيباني توليد  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شام آخر (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.