سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد جليلی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۲) / دستيار دوم كارگردان (۲) / دستيار برنامه ريز (۱) / بازيگر (۳) / گروه فيلمبرداري (۱) / تداركات (۲) / گروه تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار برنامه ريز   بازيگر   گروه فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مديوم (۱۳۸۷)
  ۲ -  مسير عشق (مسافر كربلا) (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار برنامه ريز   بازيگر   گروه فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پسران آجري (۱۳۸۵)
  ۲ -  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار برنامه ريز   بازيگر   گروه فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات  
 1. دستيار برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كارناوال مرگ (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار برنامه ريز   بازيگر   گروه فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مديوم (۱۳۸۷)
  ۲ -  پسران آجري (۱۳۸۵)
  ۳ -  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار برنامه ريز   بازيگر   گروه فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تابو (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار برنامه ريز   بازيگر   گروه فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شمعي در باد (۱۳۸۲)
  ۲ -  شب برهنه (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار برنامه ريز   بازيگر   گروه فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بانوي من (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.