سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

برزو تقی نژاد

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مسئول آرشيو لباس (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۲) / دستيار تداركات (۲) / خدمات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول آرشيو لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نظام از راست (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول آرشيو لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. مسئول آرشيو لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب برهنه (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول آرشيو لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گل به خودي (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول آرشيو لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول آرشيو لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  باغ قرمز (۱۳۸۸)
  ۲ -  گوشواره (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول آرشيو لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  كلاه قرمزي و بچه ننه (۱۳۹۰)
  ۲ -  نظام از راست (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول آرشيو لباس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  انعكاس (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.