سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جعفر اكبری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / عكس  (۱۴) فيلم شناسی :   بازيگر   عكس  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۲ -  زخمي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس  
 1. عكس  : (۱۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سوته دلان (۱۳۵۶)
  ۲ -  صمد در راه اژدها (۱۳۵۶)
  ۳ -  بت شكن (۱۳۵۵)
  ۴ -  صمد خوشبخت مي شود (۱۳۵۴)
  ۵ -  صمد آرتيست مي شود (۱۳۵۳)
  ۶ -  مسلخ (۱۳۵۳)
  ۷ -  صمد به مدرسه مي رود (۱۳۵۲)
  ۸ -  كيفر (۱۳۵۲)
  ۹ -  بلوچ (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  حسن سياه (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  حكيم باشي (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  خواستگار (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  ستارخان (۱۳۵۱)
  ۱۴ -  رشيد (۱۳۵۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.