سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن مظفری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مدير تداركات (۴) / تداركات (۵) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دادستان (۱۳۷۰)
  ۲ -  طلسم (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۲ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)
  ۳ -  پرواز را به خاطر بسپار (۱۳۷۱)
  ۴ -  رابطه پنهاني (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پل سيزدهم (۱۳۸۳)
  ۲ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)
  ۳ -  زمان از دست رفته (۱۳۶۸)
  ۴ -  حريم مهرورزي (۱۳۶۵)
  ۵ -  گنج (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  چون ابر در بهاران (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)
  ۲ -  خارج از محدوده (۱۳۶۶)
  ۳ -  مشت (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.