سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين تبريزی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / نويسنده (۲) / بازيگر (۲) / مجري طرح  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   مجري طرح  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سلام عليكم حاج آقا (۱۳۹۷)
  ۲ -  افسونگر (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   مجري طرح  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سلام عليكم حاج آقا (۱۳۹۷)
  ۲ -  افسونگر (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   مجري طرح  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۲ -  لبنان عشق من (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   مجري طرح  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سلفي با رستم (۱۳۹۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.