سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين بلنده

 زندگينامه  

حسين بلنده متولد 1335 انديمشك است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / تهيه كننده (۱) / مسئول لباس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مسئول لباس  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مسئول لباس  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مسئول لباس  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مسئول لباس  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.