سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا شريفی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / مسئول هنروران (۱) / بازيگر (۳) / فيلمبردار (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   مسئول هنروران   بازيگر   فيلمبردار   با تشكر از  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  نقطه كور (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   مسئول هنروران   بازيگر   فيلمبردار   با تشكر از  
 1. مسئول هنروران  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   مسئول هنروران   بازيگر   فيلمبردار   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)
  ۲ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۳ -  حكيم باشي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   مسئول هنروران   بازيگر   فيلمبردار   با تشكر از  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  هواي تازه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   مسئول هنروران   بازيگر   فيلمبردار   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.