سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پونه پورمراديان

 

فيلم شناسی :   كنترل (۲) / سانسيتومتري (۱۲) / با تشكر از (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   كنترل   سانسيتومتري   با تشكر از   گروه فني  
 1. كنترل  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قبرستان غيرانتفاعي (۱۳۸۹)
  ۲ -  مرگ سپيد (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كنترل   سانسيتومتري   با تشكر از   گروه فني  
 1. سانسيتومتري  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۲ -  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)
  ۳ -  شبانه (۱۳۸۴)
  ۴ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۵ -  در به درها (۱۳۸۳)
  ۶ -  سرود تولد (۱۳۸۳)
  ۷ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)
  ۸ -  مهمان مامان (۱۳۸۲)
  ۹ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)
  ۱۰ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)
  ۱۲ -  شوخي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كنترل   سانسيتومتري   با تشكر از   گروه فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوخي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كنترل   سانسيتومتري   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.