سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد اصغری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / مدير تداركات (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   مدير تداركات   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه 2519 (۱۳۷۶)
  ۲ -  كيسه برنج (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   مدير تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   مدير تداركات   گروه فني  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه 2519 (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   مدير تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جان سخت (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.