سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كريم پرويزيان

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ترن (۱۳۶۶)
  ۲ -  نعمت نفتي (۱۳۵۲)
  ۳ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پلاك (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گالان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
  ۲ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۳ -  دشمن (۱۳۷۴)
  ۴ -  ساده لوح (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.