سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نوا روحانی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / منشي صحنه (۱) / مجري طرح (۱) / مدير توليد (۲) / جانشين مدير توليد (۱) / تدوين  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گيلانه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خون بازي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خون بازي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نسل جادويي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  قصه ها (۱۳۹۰)
  ۲ -  به هدف شليك كن (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نسل جادويي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تدوين  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  روزگار ما (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.