سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهروز هاشميان

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۲) / سرمايه گذار (۱) / پشتيباني توليد (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   تهيه كننده   سرمايه گذار   پشتيباني توليد   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تنها دو بار زندگي مي كنيم (۱۳۸۶)
  ۲ -  كافه ترانزيت (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   سرمايه گذار   پشتيباني توليد   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سگ كشي (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   سرمايه گذار   پشتيباني توليد   با تشكر از  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نيوه مانگ (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   سرمايه گذار   پشتيباني توليد   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.