سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

وحيد سيفی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / دستيار توليد (۲) / ساخت دكور (۱) / مدير تداركات (۲) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   ساخت دكور   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قبرستان غيرانتفاعي (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   ساخت دكور   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سگ كشي (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   ساخت دكور   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ديگري (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   ساخت دكور   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فرود در غربت (۱۳۸۷)
  ۲ -  جعبه موسيقي (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   ساخت دكور   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. ساخت دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زاگرس (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   ساخت دكور   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فرود در غربت (۱۳۸۷)
  ۲ -  گيس بريده (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   ساخت دكور   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سگ كشي (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.