سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی كليج

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۱) / مجري طرح  (۵) فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح  
 1. مجري طرح  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هفت پرده (۱۳۷۹)
  ۲ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۳ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۴ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)
  ۵ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.