سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسماعيل ميهن دوست

 زندگينامه  

اسماعيل ميهن دوست متولد 1344 در خوي است. او داراي ليسانس بازرگاني بين‌المللي از دانشکده بازرگاني تهران و کارگرداني سينما از مجتمع آموزشي سينما است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / گروه كارگرداني (۱) / مدير روابط عمومي (۲) / منشي صحنه (۱) / نويسنده (۲) / مجري طرح (۱) / مدير توليد (۳) / سرمايه گذار (۱) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  تروماي سرخ (۱۳۹۵)
  ۲ -  برخورد خيلي نزديك (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده  
 1. مدير روابط عمومي  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  امتحان (۱۳۸۰)
  ۲ -  نفس عميق (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  تروماي سرخ (۱۳۹۵)
  ۲ -  برخورد خيلي نزديك (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  برخورد خيلي نزديك (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تنها دو بار زندگي مي كنيم (۱۳۸۶)
  ۲ -  امتحان (۱۳۸۰)
  ۳ -  نفس عميق (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  برخورد خيلي نزديك (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تروماي سرخ (۱۳۹۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.