سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسماعيل ميهن دوست

 زندگينامه  

اسماعيل ميهن دوست متولد 1344 در خوي است. او داراي ليسانس بازرگاني بين‌المللي از دانشکده بازرگاني تهران و کارگرداني سينما از مجتمع آموزشي سينما است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / گروه كارگرداني (۱) / مدير روابط عمومي (۲) / منشي صحنه (۱) / نويسنده (۲) / تهيه كننده (۱) / مجري طرح (۱) / مدير توليد (۳) / سرمايه گذار  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  تروماي سرخ (۱۳۹۵)
  ۲ -  برخورد خيلي نزديك (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار  
 1. مدير روابط عمومي  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  امتحان (۱۳۸۰)
  ۲ -  نفس عميق (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  تروماي سرخ (۱۳۹۵)
  ۲ -  برخورد خيلي نزديك (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تروماي سرخ (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  برخورد خيلي نزديك (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تنها دو بار زندگي مي كنيم (۱۳۸۶)
  ۲ -  امتحان (۱۳۸۰)
  ۳ -  نفس عميق (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  برخورد خيلي نزديك (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.