سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بتين قبادی

 

فيلم شناسی :   گروه كارگرداني (۲) / منشي صحنه  (۱) فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   منشي صحنه  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  لاك پشت ها هم پرواز مي كنند (۱۳۸۲)
  ۲ -  زماني براي مستي اسبها (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   منشي صحنه  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زماني براي مستي اسبها (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.