سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی رضايی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / جانشين مدير توليد (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۴) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات (۵) / با تشكر از (۱) / مربي سواركاري  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   مربي سواركاري  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)
  ۲ -  خونبارش (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   مربي سواركاري  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  لج و لجبازي (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   مربي سواركاري  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پيتزا مخلوط (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   مربي سواركاري  
 1. تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شاخه گلي براي عروس (۱۳۸۳)
  ۲ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۳ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)
  ۴ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   مربي سواركاري  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گروگان (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   مربي سواركاري  
 1. دستيار تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  هشت پا (۱۳۸۳)
  ۲ -  علي و دني (۱۳۷۹)
  ۳ -  مثلث آبي (۱۳۷۸)
  ۴ -  پسر مريم (۱۳۷۷)
  ۵ -  غزال (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   مربي سواركاري  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   مربي سواركاري  
 1. مربي سواركاري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تفنگدار (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.